Школски психолог:

Јелена Радић

 

Школски педагог:

Душан Стојменовић 

Библиотекари:

Јелена Петковић

Тања Митић

Координатор Ученичког парламента:

Адријана Гроздановић 

Особе задужене за организацију стручног усавршавања запослених:

Јована Малиновић

Особа задужена за праћење пријемног испита:

Ивана Станковић

Марија Глиџић

Школски координатори ес-дневника:

Милица Пешић

Администратор за Microsoft Office M365:

Милица Пешић

Особа задужена за анализу успеха на матурском испиту:

Марина Динић

Особа задужена за анализу и евиденцију уписа матураната на факултет:

Марија Миленковић Атанасов 

Особа задужена за сајт школе:

Владимир Младеновић

Техничар за одржавање информационих система:

Драгољуб Јовановић