Домар: 

Ненад Јовановић

Техничко инв. одржавање:

Илија Цветковић

Чистач:

Зоран Виденовић 

Чистачица:

Јасмина Златановић 

Чистачица:

Илинка Алексић

Чистачица:

Лидија Живић

Чистачица:

Биљана Радојловић 

Чистачица:

Јована Милојковић