Директор:

Ана Николић

Секретар:

Младен Крстић

Шеф рачуноводства:

 Миомира Љубић

Благајник:

Сашка Јовановић 

Организатор наставних активности:

Ивана Станковић

Организатор ваннаставних активности:

Ана Вукадиновић

Организатор распореда часова:

Милица Пешић