Уџбеници и литература за наставу

ПРВИ РАЗРЕД

Историја уметности

Видосава Галовић

Историја уметности за први и други разред уметничке школе и трећи разред угоститељско-туристичке

школе, ЗУНС, 2003

Историја

Драгољуб Кочић

Историја за 1. разред средње стручне школе. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2016

Музичка уметност

Соња Маринковић

Mузичка уметност, Завод за уџбенике, 2008

Грађанско васпитање

(обавезни изборни)

Група аутора

Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање” за 1. разред средње школе, Република Србија

Биологија

Катица Пауновић, Драгослав Маринковић, Вељко Терзија, Иво Савић

Биологија за први и други разред средње школе ;Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа, ЗУНС,Београд, 2001.

Географија

Мирко Грчић

Географија за први или други разред средњих стручних школа, ЗУНС, Београд, 2016.

Физика

Милан Распоповић Татјана Бобић

физика за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике,Београд, 2008.

Хемија

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић    

Хемија за I разред трогодишњих стручних школа у којима је хемија општеобразовни предмет само у I години, Завод за уџбенике, Београд, 2009.

Математика

Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Математика за први разред средње школе,

Завод за уџбенике, 2018.

Рачунарство и информатика  

Филип Марић 

Рачунарство и информатика – за први разред гимназије, „KLETT“ д.о.о. 2019

ДРУГИ РАЗРЕД

Историја уметности

Видосава Галовић

Историја уметности за први и други разред уметничке школе и трећи разред угоститељско-туристичке

школе, ЗУНС, 2003

Математика

Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Математика за други разред средње школе,

Завод за уџбенике, 2014;

Историја

Иван Бецић

Историја за 2. разред средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2017

Грађанско васпитање

(обавезни изборни)

Група аутора

Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање” за 2. разред средње школе, Република Србија

Физика

Милан Распоповић Татјана Бобић

физика за други разред средњих стручних школа ,Београд ,2009.   

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Историја уметности

Видосава Галовић

Историја уметности за први и други разред средње стручне школе и трећи разред гимназије. ЗУНС БГ, 2008

Социологија

Владимир Вулетић

Социологија, за 4 разред

гимназије и 3 разред средњих стручних школа, Клет, 2012

Математика

Г. Војводић, Р. Тошић

Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе,
Завод за уџбенике, 2014,

Психологија

С. Хрњица, В. Панић, К. Радош, И. Крешић

Психологија за други и трећи разред средњих уметничких школа (за посебни део: психологија стваралаштва), Завод за уџбенике, Београд,

Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић

Уџбеник психологије за други разред гимназије (за општи део), Нови Логос, Београд, 2012

Грађанско васпитање

(обавезни изборни)

Група аутора

Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање” за 3. разред средње школе, Република Србија

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Историја уметности

Видосава Галовић

Историја уметности за први и други разред средње стручне школе и трећи разред гимназије. ЗУНС БГ, 2008

Филозофија

Милош Јеремић

филозофија уџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Клетт, 2014

Математика

Е. Пап, З. Лозанов Црвенковић

Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе,
Завод за уџбенике, 2013.

Устав и права грађана

Др. Владимир Ђурић

Устав и права грађана – уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, Логос, 2013

Грађанско васпитање

(обавезни изборни)

Група аутора

Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање” за 3. разред средње школе, Република Србија