Цртање и сликање, Терорија форме

Сликање

Цртање и сликање

Вишемедијска уметност, Цртање и сликање, Сликање

Цртање и сликање, Графика

Моделовање, Цртање

Рачунарска графика и мултимедији, Цртање, Цртање и сликање 

Цртање и сликање, Сликање, Цртање 

Графика, Технологија штампе, Теорија Форме

Цртање, Цртање и сликање

Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Сликање, Цртање

Цртање и сликање, Теорија форме

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Теорија форме, Вајање

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Обликовање текстила

Обликовање текстила, Штампа текстила, Ткање

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Обликовање текстила

Технологија текстила

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Фотографија, Писмо

Обликовање графике, Графика књиге 

Плакат, Обликовање графике

Обликовање, Пројектовање

Грађевинске конструкције, Техничко цртање

Грађевинске конструкције

Обликовање, Техничко цртање

Радионички рад

Математика

Математика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Географија

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Историја

Историја

Историја уметности

Историја уметности, Стилски ентеријер 

Музичка уметност

Психологија

Социологија

 

Филозофија

Филозофија

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Психолог

Верска настава