Цртање и сликање

Теорија форме, Цртање, Вишемедијска уметност, Фотографија

Цртање и сликање

Графика, Технологија штампе, Теорија Форме

Цртање, Цртање и сликање, Рачунарска графика и мултимедији

Цртање и сликање

Сликање, Цртање

Цртање и сликање, Теорија форме

Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Теорија форме, Вајање

Цртање и сликање, Сликање, Цртање 

Моделовање, Цртање

Цртање и сликање, Графика

Обликовање текстила, Ткање, Преплетаји тканина

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Обликовање текстила, Штампа текстила, Ткање

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Обликовање текстила

Технологија текстила

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Обликовање графике, Графика књиге 

Плакат, Обликовање графике

Фотографија

Фотографија, Писмо

Грађевинске конструкције

Грађевинске конструкције, Перспектива, Пројектовање, Теорија дизајна, Нацртна геометрија

Обликовање, Техничко цртање

Пројектовање, Техничко цртање, Обликовање

Грађевинске конструкције

Радионички рад

Математика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Географија

Географија

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Историја

Историја

Историја уметности

Историја уметности, Стилски ентеријер 

Музичка уметност

Психологија

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Грађанско васпитање

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Верска настава