Цртање и сликање

Теорија форме, Цртање, Вишемедијска уметност, Фотографија

Цртање и сликање

Графика, Технологија штампе, Теорија Форме

Цртање, Цртање и сликање, Рачунарска графика и мултимедији

Цртање и сликање

Сликање, Цртање

Цртање и сликање, Теорија форме

Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Теорија форме, Вајање

Цртање и сликање, Сликање, Цртање 

Моделовање, Цртање

Цртање и сликање, Графика

Обликовање текстила, Штампа текстила, Ткање

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Обликовање текстила

Технологија текстила

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Фотографија, Писмо

Обликовање графике, Графика књиге 

Плакат, Обликовање графике

Обликовање

Грађевинске конструкције

Обликовање, Техничко цртање

Пројектовање, Техничко цртање, Обликовање

Грађевинске конструкције, Техничко цртање

Радионички рад

Математика

Математика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Географија

Српски језик и књижевност

 

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Историја

Историја

Историја уметности

Историја уметности, Стилски ентеријер 

Музичка уметност

Психологија

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Психолог

Верска настава