ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР

Ликовни техничар стиче општу ликовну културу и практична знања за обављање разних послова из области ликовних делатности, као и за наставак школовања на свим одсецима факултета ликовне или примењене уметности, Филолошком и Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ НА ОДСЕКУ :

Теорија форме
Цртање
Сликање
Ликовна графика
Фотографија
Вајање
Техинке зидног сликарства
Основи технологије конзервације
Вишемедијска уметност
Рачунарска графика и мултимедији
Историја уметности

Шифра профила: NINI UR 4T11S

Број ученика: 20

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

Техничар дизајна графике стиче теоретска и практична знања из области примењене графике, упознаје графичку технологију и врсте штампе, овладава стручним знањем за укључивање у рад новинских кућа, издавачких организација, телевизијских, филмских, позоришних и туристичких установа и маркетиншких бироа. Омогућена му је даља проходност за наставак школовања на свим одсецима факултета ликовне или примењене уметности, Филолошком и Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ НА ОДСЕКУ :

• Теорија форме
• Цртање и сликање
• Обликовање графике
• Графика књиге
• Плакат
• Писмо
• Фотографија
• Технологија штампе
• Историја уметности

Шифра профила: NINI UR 4T15S

Број ученика: 20

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА

Техничар дизајна текстила стиче теоретска и практична знања из ликовне уметности која су неопходна за текстилну струку, односно пројектовање текстила, преплетаје тканина, ткање, технологију текстилне производње, бојење и штампање или костимографију. Омогућена му је даља проходност за наставак школовања на свим одсецима факултета ликовне или примењене уметности, Филолошком и Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ НА ОДСЕКУ :

Теорија форме
Цртање и сликање
Обликовање текстила
Обликовање одевања
Штампа текстила
Ткање
Преплетаји тканина
Технологија текстила
Историја костима
Историја уметности

Шифра профила: NINI UR 4T16S

Број ученика: 20

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

Стиче теоријска и практична знања из области функционалног и естетског уређења простора и обликовања индустријских производа са технолошким процесом његове израде као једне целине. Омогућена му је даља проходност за наставак школовања на свим одсецима факултета ликовне или примењене уметности, Архитектонском, Грађевинском, Филолошком и Филозофском факултету као и свим факултетима друштвених смерова.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ НА ОДСЕКУ :

• Теорија форме
• Цртање и сликање
• Обликовање
• Моделовање
• Писмо
• Стилски ентеријер
• Теорија дизајна
• Перспектива
• Техничко цртање
• Нацртна геометрија
• Фотографија
• Познавање материјала
• Грађевинске конструкције
• Пројектовање
• Радионички Рад
• Историја уметности

Шифра профила: NINI UR 4T14S

Број ученика: 20