Министарство просвете је израдило видео-материјале за родитеље и запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” и „Наставници са децом у кризним ситуацијама”.
Видео-материјали су израђени у циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за пружање подршке деци, односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја.
 

С поштовањем,

Одсек за људска и мањинска права у образовању
Министарство просвете

Видео материјал за родитеље - „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” 

Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања - „Наставници са децом у кризним ситуацијама”