Након успешно завршеног конкурса у претходној школској години у оквиру „Европског дневника“ Делегација Европске уније у Републици Србији позива вас, средњошколце да се пријавите на нови наградни конкурс са креативним и иновативним радовима!

Овогодишње теме наградног конкурса су теме обрађене у публикацији „Европски дневник 2018/2019“ и то:

• ЕУ и ја;

• ЕУ и Србија;

• Чувајмо нашу животну средину;

• Здрави стилови живота;

• Активно грађанство;

• Превенција насиља.

Публикација „Европски дневник 2018/2019“ има за циљ олакшано информисање о Европској унији, њеним вредностима и могућностима које пружа младима. Неке од тема које су обухваћене публикацијом јесу однос Србије и ЕУ, даљи наставак образовања у ЕУ, предузетништво, права и одговорности, одрживи развој, као и здравље и безбедност грађана и грађанки. Овај информативни водич осим ученицима и ученицама намењен је и професорима и професоркама као помоћно наставно средство.

Учешће на конкурсу подразумева ДВЕ ВРСТЕ РАДОВА и ЧЕТИРИ КАТЕГОРИЈЕ:

КАТЕГОРИЈЕ

1. Литерарни радови (песме, приче, вест, чланак);

2. Ликовни радови;

3. Фото репортаже или фото-радови;

4. Мултимедијалне форме (аудио и видео радови дужине до 5 минута, стрип, презентације, интернет странице, апликације, игрице, аудио и видео анимације или комбинације две или више од наведених форми).

ВРСТА РАДОВА

1. Индивидуални радови;

2. Групни радови.

Индивидуални радови се подносе у категоријама: литерарни, ликовни радови и фото репортаже и фото-радови.

Групни радови се подносе искључиво у категорији мултимедијалне форме.

Учешће на конкурсу је могуће кроз више категорија учесника:

1. Појединачно са радом, у једној од предвиђених категорија;

2. Група ученика из исте средње школе, коју ученици могу да формирају са намером учешћа у такмичењу, а да није на било који начин део неког формалног школског удружења/секције;

3. Средња школа (као целина или њена литерарна,фото и аудио- видео секција).

Један тим односно ученик или ученица има прилику да конкурише са по једним радом у свакој категорији, али може освојити награду само једном односно у једној категорији.

Сваки рад било индивидуални или тимски мора поред ученика и/или ученице да буде дело и ментора/менторке односно наставника/наставнице из исте средње школе.

*** Рад који се подноси тимски треба да поднесе тим који је неопходно да чини минимум три ученика/ученице из исте средње школе. У случају освајања награде, тим који има више од три члана, номинује троје представника за наградно путовање.

*** Ученици који су награђивани у претходном циклусу наградног конкурса (2017/18) немају право учешћа на овом конкурсу, а школе као и ментори који су учествовали у претходним циклусима могу пријавити учешће других учесника или тимова.

НАГРАДЕ

Укупно ће бити награђено 12 радова.

У литерарној категорији ће бити награђена по 3 победничка рада.
У ликовној категорији ће бити награђена по 3 победничка рада.
У категорији фото репортаже или фото-радови ће бити награђена по 3 победничка рада.
У категорији видео и мултимедијалне форме ће бити награђена по 3 победничка рада.

У случају недовољног броја радова у једној категорији, Делегација ЕУ у Србији задржава право да додели више награда у другој категорији.

Победници ће имати јединствену прилику да у мају месецу крену на седмодневно путовање у једну или више земаља ЕУ.

Ментори победничких тимова (један ментор по ученику/тиму) ће такође путовати заједно са ученицима.

За пријаву на конкурс, уз рад морате попунити и пријавни формулар, који је доступан на сајту: http://www.evropskidnevnik.rs