ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Јелена Петковић, Ксенија Секулић, Тања Митић

СРЕДА 14.15-15.00 сати

Библиотека

ДРАМСКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Јасмина Станковић, Марија Глиџић, Емилија Цветковић

ПОНЕДЕЉАК 15.15-16.00 сати

Учионица 13

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Марија Глиџић, Јасмина Станковић, Емилија Цветковић

СРЕДА 15.15-16.00 сати

Учионица 13

СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Станиша Радојловић

СУБОТА 10.00 – 13.00 сати

Учионице 4,17,27 и 28

СЕКЦИЈА: ЦРТАЊА И СЛИКАЊА

Биљана јанковић, Борис Кандолф

ЧЕТВРТАК 18.00-19.30 сати

Учионица 28

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Душан Јефтић, Марија М. Атанасов

УТОРАК 15.15-16.00 сати

ЧЕТВРТАК 14.15-15.00 сати

Учионица 11

ХОРСКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Катарина Богдановић

СРЕДА и ПЕТАК 14.30-15.00 сати

Учионица 23

ФОТО СЕКЦИЈА

Драгана Николић, Милена Симић

ПОНЕДЕЉАК 15.15-16.00 сати

Учионица 22Б