У Уметничкој школи је 30. новембра 2023. године одржан четврти сајам каријерног вођења и саветовања, у организацији управе школе и Тима за каријерно вођење и саветовање. Циљ сајма је окупљање факултета са стручним студијским програмима, који су сродни образовним профилима Уметничке школе, и њихово представљање нашим ученицима. Овакво окупљање пружа прилику ученицима да се ближе упознају са областима свог ужег интересовања. Ученици су сајам посећивали у мањим групама и разговарали са представницима факултета. Ученици су били захвални на прилици да већ сада добију све потребне информације о студијским програмима који их интересују. Представници факултета нису крили одушевљење због указане прилике да ученике Уметничке школе упознају са студијским програмима које нуде. Посебно интересовање за преношење искустава са студија примећено је код некадашњих ученика Уметничке школе, а садашњих успешних уметника и професора струке. Сагласни смо у једном –  оваква врста сарадње треба да постане традиција, која ће се неговати сваке године

  • Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
  • Факултет уметности Ниш
  • Академија струковних студија Јужна Србија, одсек за технолошко-уметничке студије
  • Филозофски факултет Ниш
  • Факултет спорта и физичког васпитања
  • Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност
  • Правни факултет, Универзитета у Нишу
  • Технолошки факултет у Лесковцу

Одсек дизајна текстила, у оквиру промотивних активности школе и сарадње са основним школама, наставницима ликовне културе и  тимовима за каријерно вођење и саветовање,  реализује радионице за ученике основних школа заинтересоване за упис у Уметничку школу. 

У четвртак 30.11. одржана је радионица за ученике Основне школе “Доситеј Обрадовић” из Ниша. Са основцима су радили наставници Уметничке школе и ученици другог и трећег разреда одсека за дизајн текстила. Радионицу су обележили позитивна атмосфера, креативност, дружење.

instasize_231201095746