У Уметничкој школи је 28. 4. 2023. године, у организацији департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу, спроведена радионица о емпатији за ученике свих разреда. Координатори су били студенти треће године педагогије – Татијана Михајловић и Сара Филиповић.
Током радионице ученици су имали задатак да напишу нешто према чему имају аверзију,  што што не воле да чују и нешто што им је нека друга особа рекла, па је на њих оставило негативан утисак. Ученици су записивали анонимно, затим су папири сакупљени и помешани. Потом су  подељени у групе, свака група је извлачила по 3 папира, а онда су заједно смишљали одговоре на питања: Како се осећа особа која је то изговорила, зашто је то изговорила, шта је претходило тој реченици?Како се осећа особа којој је то изречено, шта жели особа која је то изговорила, а шта жели особа којој је то упућено? Како бисте реаговали у таквој ситуацији? 
Након тога су представили своје одговоре и повела се дискусија. Радионица се завршавила указивањем на важност туђих емоција и на њихово разумевање. Циљ радионице је остварен: подизање свести о значају слушања других, саосећања и значаја дијалога.