Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете, обележава се  10. априла (по старом календару 28. марта), на дан Доситејеве смрти. 

Димитрије Обрадовић показао је још као дечак велико интересовање за књигу и учење, био је и ученик и учитељ вођен увек жељом за стицањем нових знања. Био је најзначајнији заступник просветитељских идеја међу  Јужним Словенима. Доситеј је творац идеје да се пише на народном језику, како би књиге биле разумљиве свима који тим језиком говоре. Он је оснивач Велике школе, али и и први „попечитељ просвештенија“, министар просвете. За њега је најважнија љубав према истини и правди, борба против заблуда и незнања. Његова велика љубав према свом народу исказана је још за његовог живота жељом да му на надгробном споменику буде записано: „Овде леже његове српске кости, он је љубио свој род“.