УПИС 2023/2024 - ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ПОРТАЛУ

http://www.mojasrednjaskola.gov.rs

(МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуторизоване кориснике, родитеље, одосно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у Централној бази Министарства.

ДАТУМ/ВРЕМЕ
од 18. априла 2023.
до 24. априла 2023.
до 16ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

ДАТУМ/ВРЕМЕ
21. и 24. април 2023.
од 9 до 16 ч