Поштовани родитељи и ученици,

Нова школска година пиочиње 1. 9. 2022, а окупљање ученика је истог дана у 8 часова у дворишту школе. Одељењске старешине сачекаће своје ученике, спровешће их до учионица и дати детаљна упутства о организацији наставе.

Срећан почетак нове школске године!

Колектив Уметничке школе Ниш