Учешће ученика еколошке секције у акцији „Еко-херој“
 
У среду, 22.12. 2021. године, чланови еколошке секције Уметничке школе присуствовали су презентацији немачке организације „Help“ која је ученицима представила мобилну апликацију „TFP – The Fortunate Planet“.
 
Коришћењем ове апликације ученици дају свој допринос селекцији и правилном одлагању отпада маркирањем места за одлагање отпада али и дивљих депонија, а циљ је дигитализација свих места на којима се одлаже отпад. То олакшава рециклерима да  на одређеним локација града, насеља и околине на време делују. 
 
Учешће ученика у овом пројекту доприноси развоју њихових бројних компетенција, а нарочито одговорног односа према околини.