Пројекат еколошке секције  „Екосистем у боци“
 
Планета Земља сматра се једним великим екосистемом. У екосистемима се одвијају сложени односи између живе и неживе природе већ милијардама година наше дуге еволуције. Несумњиво је да је човек својим деловањем нарушио хармонију екосистема у свету, подређујући природу својим потребама.
 Инспирисани тим односима природе, као и жељом да се посматрају процеси одржања у природи,  ученици еколошке секције су израдили минијатурни екосистем у боци. Овај екосистем у „стакленој  сфери“ је и покушај ученика да се представи значај одржања равнотеже у природи. 
Фасцинантно је то што овако мали екосистеми у потпуности опстају сами,  није потребно одржавање (препорука је да се заливају једном у две до три недеље).
 
Пошто је израђен ручно, он сам по себи представља уникат. Екосистем је постављен у холу школе, да би сви ученици могли да прате одрживост у природи.