Уметничка школа Ниш, 15. 6. 2021

Иницијатива „Битисање“ има за циљ кратке документарно-игране филмове о особама са инвалидитетом, са посебним освртом на образовање, здравство и културне садржаје. Ову иницијативу финансирала је Европска унија #ЕУзаТЕБЕ, уз посредство Националне коалиције за децентрализацију.

Циљ оваквих пројеката је подизање свести о позицији у којој се налазе особе са тешкоћама, повећање нивоа толеранције за различитост, буђење емпатије и важност пружања подршке. Сматрамо да је од изузетног значаја едуковати и сензибилисати младе о маргинализованим групама и проблемима са којима се срећу.