Предавање о професионалној оријентацији

У понедељак, 31. 5. 2021. године, председник удружења ,,Лига 33“ Мирослав Павловић, одржао је састанак са матурантима који су похађали обуку кројења и шивења, али и свим осталим ученицима који завршавају 4. разред ове школе. Овом приликом њихов ментор Мирослав Павловић, који је пратио ученике од почетка обуке, разговарао је са сваким учеником појединачно на тему планова и жеља након завршетка средње школе, предочивши им прецизно могућности које имају на располагању уколико планирају да студирају или желе да се запосле након завршене средње школе. Ученици су обавештени да им удружење стоји на располагању и даље у виду едукације или помоћи при запослењу. Предложена им је могућност конкурисања за посао у фирмама које су чланови удружења,  завршавање приправничког стажа, чиме би усавршили своја знања и вештине савладане у претходне 4 године школовања.

Овај вид менторинга разликује се од класичног јер траје и након завршетка саме обуке, све док је то ученицима потребно. Циљ је рад на њиховој даљој едукацији, на пружању подршке, као и пружању неопходних контаката свима који након обуке желе да се упусте у приватан бизнис.

 

Председник удружења,

Мирослав Павловић