ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Према Упутству за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020-21. год. МПНТР од 27.11.2020.год. сви облици наставе и учења почев од 30.11.2020.год. изводе се на даљину. Прво полугодиште завршава се 18.12.2020.год.

Редовна настава на даљину у Уметничкој школи омогућена је путем платформе Google Classroom (првенствено Google Meet) за коју смо се определили на почетку школске године, према важећем распореду часова. Сва остала комуникација одвија се према већ успостављеним каналима комуникације.

Правила понашања у Уметничкој школи у Нишу

приликом реализације онлајн наставе

Ученици су обавезни да приликом реализације онлајн наставе преко платформе Google Classroom:

-се улогују на време за почетак часа који се одвија уживо

-уколико наставник то захтева,  држе упаљене камере, а  искључене микрофоне, осим кад  одговарају

-буду пристојно одевени

-не конзумирају храну и пиће за време часа који се одвија уживо

-имају пристојну комуникацију

-редовно прате наставу и учествују на часовима

-поштују рокове за предају домаћих задатака

-не ометају друге учеснике у настави.

Забрањен је сваки вид дигиталног насиља (оглашавање, снимање и слање видео записа, снимање појединаца против њихове воље, дистрибуирање снимака и слика, постављање на друштвене мреже), као и било каква активност која може довести до злоупотребе података. 

Строго је забрањено давање кодова за Google meet ученицима из других школа или особама које нису ученици тог одељења.

Ученици су у обавези да поштују сва правила која се односе на постављене материјале за ученике, live stream и онлајн часове.  Препорука директора је коришћење Google meet-а (саставни је део Google Classrooom-a) за све предмете и све наставнике, како би ученици имали прилику да чују “живу реч” наставника.
Одељењске старешине треба да обавесте ђаке и родитеље да је присуство онлајн настави обавезно, односно свако неучествовање у раду на часу евидентира се као одсуство и да се свака активност ученика вреднује. У том смислу, присуство не може да буде ствар личног избора ученика, осим када је одсутан из здравствених разлога.

Подсећам вас да све активности ученика одмах бележите у ес дневник (да би родитељи имали увид) и у ваше педагошке свеске.

У Нишу, 27. 11. 2020.

Директор школе, Ана Николић