Због епидемиолошке ситуације, мера превенције, заштите и специфичне организације рада у овим условима, припремну наставу за упис у 1. разред прилагодићемо могућностима и условима како бисмо вам ипак, без обзира на отежавајуће околности, помогли и олакшали припрему. Није могуће да ове године радимо на исти начин као и претходних.

Детаљна упутства ћемо објавити на сајту школе крајем месеца.