Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу. У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Списак школа са мејл адресама налази се на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/SPISAK-ŠKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAŽE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-2.xlsx

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да упишу.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Полагање пријемних испита врши се у школи која има одређени образовни програм/профил, сем за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). За ова одељења пријемни испит ће се организовати у 16 гимназија на територији Републике Србије. Списак школа где ће се полагати пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријављивање за полагање пријемног испита у Уметничкој школи за упис у I разред вршиће се у периоду од 18. до 21. маја 2020. године од 9.00 до 13.00 h

ПОПУЊАВАЊЕМ ПРИЈАВЕ У ШКОЛИ

или

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ на мејл: umetnickas.nis@gmail.com

Инструкције:

У мејлу написати име и презиме кандидата, име родитеља (законског старатеља), датум рођења, назив основне школе коју кандидат завршава и општину где се школа налази, број мобилног телефона родитеља (законског заступника) који ће бити доступан у време раелизације пријемног испита. Пријава се сматра поднетом, по добијању потврде о пријему мејла од школе.

Важна напомена:  Неопходно је да поновно пријављивање изврше и кандидати који су се већ пријавили током априла месеца путем апликације на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДРЖАЋЕ СЕ 12. 13. И 14. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ НАКНАДНО БИТИ ОДРЕЂЕНИ

Уколико је ученику потребан било који вид додатне подршке, то нагласити приликом пријављивања, а обавезно пријавити Школској управи Ниш.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СЕ ДОБИЈА И ПОПУЊАВА У ШКОЛИ

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:    018/523-543      

Упутство о полагању пријемног испита за упис ученика у средње уметничке школе ликовне области можете погледати на следећој страници

кликни овде