Радови ученика током наставе на даљину

4г - Графика књиге

Задатак: Монографија

Наставник: Оливера Станковић Петровић

4г - Цртање и сликање

Наставник: Биљана Јанковић

4г - Плакат

Задатак: Серија еко-плаката 

Наставник: Данијела Давидовић

4т - Штампа текстила

Задатак: Трансфер штампа инспирација птице

Наставник: Милена Крстић

4т - Обликовње текстила

Задатак: Идејне скице за модеран тепих

Наставник: Татјана Перевалов

4т - Обликовње одевања

Задатак: Савремени одевни премети инспирисани налазиштем Винча

Наставник: Лара Петровић

4лт - Цртање

Задатак: Фигура у ентеријеру

Наставник: Борис Кандолф

4лт - Сликање

Задатак: Фигура у ентеријеру

Наставник: Јелена Станојевић

Вајање

Задатак: Уметност Винчанске културе.

Наставник: Марија Живић

4лт - Технике зидног сликарства

Задатак: Мурал

Наставник: Златица Колев

4е - Цртање и сликање

Задатак: мали цртеж – акт 

Наставник: Златица Колев

4е - Обликовање

Задатак: Идејно решење типског намештаја 

Наставник: Јована Малиновић

3г - Цртање и сликање

Задатак: мали цртеж – портрет и фигура

Наставник: Владимир Младеновић

3лт - Технике зидног сликарства

Задатак: Витраж

Наставник: Златица Колев

3т - Обликовање текстила

Задатак: Штампани модни детаљ – марама ешарпа

Наставник: Јелица Ашанин

3т - Обликовање одевања

Задатак: Савремени одевни предмети инспирисани налазиштем Винча

Наставник: Лара Петровић

3e - Обликовање

Задатак: Идејно решење сета за купатило

Наставник: Јована Малиновић

3e - Радионички рад

Задатак: техника изливања епокси смоле у комбинацији са дрветом

Наставник: Слободан Ристић

2г - Обликовање графике

Задатак: изабрана животиња у стилизацији кроз 4 фазе

Наставник: Оливера Станковић Петровић

2т - Обликовање текстила

Задатак: Транспоновање

Наставник: Милица Пешић

2т - ЦРТАЊЕ

Наставник: Невена Стефановић

2лт - Сликање

Задатак: Мртва природа ( различити приступи теми, у материјалу и техници )

Наставник: Ивана Савић

2лт - Конзервација

Наставник: Златица Колев

2е - Обликовање

Задатак: Идејно решење зидног сата

Наставник: Јелена Ковачевић

2е - Техничко цртање

Наставник: Јована Малиновић

1лт - Цртање и сликање

Наставник: Владимир Милошевић

1г / 1т - Цртање и сликање

Наставник: Срђан Стојиљковић

1е - Фотографија

Задатак на тему: Карантин

Наставник: Драгана Николић

1г - Теорија форме

Задатак на тему: Ликовни елементи и принципи, њихова примена

Наставник: Невена Стефановић