У Уметничкој школи је 11. марта 2020. године одржан Први сајам каријерног вођења и саветовања, у организацији Управе школе и Тима за каријерно вођење и саветовање. Циљ сајма је окупљање факултета са стручним студијским програмима, који су сродни образовним профилима Уметничке школе, и њихово представљање нашим ученицима. Овакво окупљање пружа прилику ученицима да се ближе упознају са областима свог ужег интересовања. Ученици су сајам посећивали у мањим групама и разговарали са представницима факултета. Примећено је одушевљење од стране ученика изазвано приликом да већ сада добију све потребне информације о студијским програмима који их интересују.  Факултети који су узели учешће на сајму су:

1. Факултет уметности Ниш, Универзитет у Нишу;

2. Факултет уметности Приштина – Звечан, Универзитет у Приштини;

3. Технолошки факултет Лесковац, Универзитет у Нишу;

4. Београдска политехника, Академија техничких струковних студија Београд;

5. Универзитет Метрополитан;

6. Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу. 

 Представници факултета нису крили одушевљење због указане прилике да ученике Уметничке школе упознају са студијским програмима које нуде. Посебно интересовање за преношење искустава са студија примећено је код некадашњих ученика Уметничке школе, а садашњих успешних уметника и професора струке. Сагласни смо у једном, оваква врста сарадње треба да постане традиција, која ће се неговати сваке године.