Диван почетак припремне наставе за упис! У доброј и радној атмосфери протекао је први дан припреме новој генерацији осмака. Секција за цртање и сликање постоји од ове школске године као вид међусобне сарадње наставника и ученика Уметничке школе са ученицима основних школа. Са циљем припремања ученика основних школа за специфичан пријемни испит у нашој школи, кроз заједнички рад са наставницима, наши ученици развијаће одговорнији однос према професионалној оријентацији, према школи и учењу кроз неговање идеје о преношењу знања, усавршавају комуникацијске вештине, ојачавају личну мотивацију и прихватање различитости. Истовремено развија се и обогаћује сараднички однос са наставницима.

Ученици из основних школа упознају нови простор у коме планирају своје даље школовање, старије ученике наше школе са којима изграђују пријатељски однос важан за њихов нови почетак и стичу основна знања за пријемни испит.

Наставник који води рад секције: Станиша Радојловић.

Циљеви и задаци секције за цртање, сликање и вајање:

– Едукација и припремање основаца за пријемни испит
– Подстицање ученика на колективни рад и дружење
– Одговоран однос према простору у коме раде, упознавање са образовним профилима у школи и школским простором
– Развијање сарадничког односа са наставницима и подршка новим ученицима
– Промоција школе
– Развијање креативности и прихватања различитости
– Развијање личне мотивације и професионалне оријентације