АктивНи 2

Пројекат „АктивНи 2“ се спроводи у сарадњи клуба за оснаживање младих  (КОМ 018), канцеларије за младе града Ниша и шест средњих школа (Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Гимназија „Бора Станковић“, Уметничка школа, Музичка школа, Угоститељско-туристичка школа и Машинска школа). Сет активности је осмишљен тако да јача капацитете младих људи, првенствено средњошколаца, кроз тренинг о волонтеризму и активизму, како да користе креативне методе у промоцији волонтеризма и активизма и како да осмисле и спроведу акцију која ће за циљ имати информисање вршњака о важности волонтеризма и активизма.

Оснажени млади, едуковани на тренингу ће потом заједно са менторима искористити стечено знање и припремити и спровести акције у својим школама и у сарадњи са КОМ 018 и КЗМ Ниш. Пројекат ће укључити и размену добрих пракси из претходног пројекта. Циљ свих активности је да управо млади људи буду покретачи и предложе и спроведу акције које ће имати највећи утицај на младе у Нишу, односно да активности за младе буду креиране и спроведене од стране младих. Све планиране активности ће се спроводити у Нишу у периоду 01.08.2019 – 31.12.2019. Активности ће спроводити тим КОМ 018 који укључује представнике КОМ 018, Канцеларије за младе Града Ниша, школа као и тренери, уз помоћ волонтера КОМ 018. Пројекат подржава Министарство омладине и спорта Републике Србије.