ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД:

10. – 17. МАЈ 2019. ГОДИНЕ ОД 9.00 – 13.00 h

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДРЖАЋЕ СЕ 31. МАЈА, 1. И 2. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ НАКНАДНО БИТИ ОДРЕЂЕНИ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ:

  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УПИС У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОРИГИНАЛ МОЖЕ И СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ)
  • ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ (НА УВИД)

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СЕ ДОБИЈА И ПОПУЊАВА У ШКОЛИ

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:    018/523-543      www.umetnickaskolanis.com