Изложба ангажованог плаката матураната Средње уметничке школе

Ученици Уметничке школе из Ниша, генерација 2018/2109.године, представљају своје радове на овогодишњој изложби. Тема изложбе је ангажовани плакат. Радови су настали као део наставног и ваннаставног процеса, покривајући веома широк спектар тема у савременом друштву, на локалном и глобалном нивоу.

Placatum – велики оглас, објава најчешће истакнута на зиду или стубу, у историји цивилизације заузима веома важно место. Од самог настанка ангажованог плаката, који сеже у далеку историју, он се мењао у складу са друштвено-социјалним околностима, комбинујући оно суштински најважније – говор као писани језик и слику.

Традиција ангажованог плаката је веома дуга и може се сагледати кроз све историјске етапе нашег друштва. Они као споменици и даље стоје, оштро опомињући на све оно што као савремено друштво и даље понављамо. Радови ученика Уметничке школе својим ангажованим плакатима, путем визуелне комуникације и порукама које кроз њих шаљу, естетски задовољавају, али и остварују веома емотивну и интелектуалну везу са публиком на свим нивоима.

Наша друштвена стварност је ту, на њиховим плакатима, разоткривајући све друштвене табуе, почевши од молби за прихватање до оштрих упозорења. Већина ученика приступа изради својим ауторским илустрацијама и фотографијама које су коришћене за израду плаката. Вештом комбинацијом слика и писаних система долазе до жељеног циља – кроз слику и причу преносе важну поруку. Настали радови ученика су сјајан начин да се уметност укључи у нашу свакодневницу и, што је можда најважније, помогне, промени је и допре до оних којима је та помоћ неопходна. Њихов плакат је аполитичан, продоран, носи снажну, уједно и софистицирану поруку комбинујући њен садржај са хуманошћу. Лако је приметити да су аутори плаката схватили моћ пропаганде као планског ширења новости. Користећи моћ фотографије, симбола и писане речи, они најједноставнију информацију користе и у сврху међусобне невербалне комуникације са публиком.

Њихов приступ веома лако долази до појединца и доприноси формирању општих друштвених ставова. Комбинацијом боја, симбола и добром фотографијом ови плакати показују веома висок ниво са лакоћом савладаних вештина.

Јелена Петковић
Историчар уметности