ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ПАРТНЕРА НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ У НИШУ И НИШАВСКОМ ОКРУГУ

Трагање за одговорима на бројна питања о креирању стимулативних услова за запошљавање и развој каријере младих људи захтева спремност на непрекидан рад и промишљање с обзиром на турбулентне промене које битно обликују људски рад и живот стављајући младе и оне који су ту да их подрже пред различите изазове. Шта су добре и функционалне мере, како обезбедити квалитетну подршку и како се квалитет уопште разуме – само су нека питања чија решења свака заједница мора да дефинише за себе, јер оно што је добро у једном контексту, у другом можда неће дати значајне резултате.

У циљу доприноса развоју дугорочно функционалног система подршке запошљавању младих у Нишавском округу, који ће уважити потребе младих, али уједно и захтеве и реалност тржишта рада, 16. јануара 2018. године у Официрском дому у Нишу, састали су се локални актери и потписали Меморандум о сарадњи. Овим чином су се обавезали на посвећеност јачању међусобног дијалога и заједничком раду на изналажењу и креирању мера и активности којима ће се допринети стварању повољних услова за запошљавање младих у Нишу и Нишавској регији. Међу партнерима потписницима су градоначелник града Ниша, средње стручне школе у Нишу (Уметничка школа, Школа моде и лепоте, ЕТШ Никола Тесла и Техничка школа “12. фебруар”), Кластер НИКАТ Ниш, Простор за креативно деловање Дели, организације невладиног сектора које делују у Нишавском округу (Удружење ромских студената, Омладински едукативни центар, Удружење за локални развој Каменица, Проактив, Центар Инвентива, Центар за маме) и пројекат немачке развојне сарадње “Подстицање запошљавање младих” који спроводи и подржава различите активности на територији Ниша и околине у области унапређења позиције младих на тржишту рада.

Истог дана начињен је наредни корак у заједничком раду. Након потписивања Меморандума о сарадњи, поменути актери су радили на планирању и разради идеје о организовању сајма на којем би се младима представиле локалне прилике и могућности за побољшање њиховог положаја на тржишту рада. Најпре се дискутовало о потребама младих, при чему је посебно истакнут изазов повезан са културном климом обојеном схватањима да се до посла може доћи једино уз везу, партијску припадност, непотизам или корупцију. Овакви услови су оцењени као демотивишући за младе људе, јер се компетентност, учење и развој као основе проналажења посла и развоја каријере стављају у други план. У складу са тим, основна сврха сајма се види у побољшању информисања младих људи о могућностима развоја запошљивости и запошљавања, као и у промоцији примера људи који успешно граде своју каријеру на основу компетентности, а којих у Нишу и околини свакако има.

Дискусија се потом усмерила ка прикупљању идеја о томе како би сајам могао да изгледа, односно ко би шта могао да уради и представи. У завршном делу састанка, пажња је била посвећена креирању акционог плана, тј. разради програмских, логистичких и маркетиншких питања. Следећи састанак на којем ће се наставити разрада организације сајма предвиђен је за период од 22. до 28. фебруара.