Уметничка школа у Нишу обележава јубиларну 2018. годину рада.

Генерације ученика и професора изградиле су углед школе и постигле велики успех у земљи и свету током седамдесет година рада.

Како бисмо што потпуније припремили обележавање јубилеја, важно је да нам се сви они, бивши ученици и професори који имају фотографије, документе или други материјал значајан за живот и рад школе од њеног оснивања до данас, као и добре идеје о обележавању јубилеја, јаве, оставе контакт податке или доставе материјал о школи или свом личном успеху на адресу школе до 30.11.2017.год.

Уметничка школа Ниш
ул. Првомајска бр.6
umetnickas.nis@gmail.com
tel. +381 18 523543

С поштовањем
Уметничка школа Ниш