ИНФОРМАЦИЈЕ О ФАКУЛТЕТИМА

Универзитет уметности у Београду
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Рајићева 10
Београд
011 / 181 214
www.arts.bg.ac.rs

Универзитет уметности у Београду
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Краља Петра И 4
Београд
011 / 182 047
www.fpu.bg.ac.rs

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Панте Срећковића 2
Београд
011 / 3291 707
www.vslpu.edu.rs

Универзитет у Новом Саду
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Ђуре Јакшића 7
Нови Сад
021 / 422 177
www.akademija.uns.ac.rs

Универзитет у Нишу
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Књегиње Љубице 10
Ниш
018 / 45 899
www.ni.ac.rs

Универзитет у Нишу
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
Булевар ослобођења 124,
Лесковац
Централа 016/248 117
www.tf.ni.ac.rs

Универзитет у Нишу
ГРАЂЕВИНСКО АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Александра Медведева 14
Ниш
018 588 200
е-mail: gaf@gaf.ni.ac.rs
www.gaf.ni.ac.rs

Универзитет у Београду
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Одсек: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Чика Љубина 18-20
Београд
011 / 3281 550
www.arts.bg.ac.rs

Универзитет у Београду
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар Револуције 73
Београд
011 / 3370 199
www.arh.bg.ac.yu

Универзитет у Крагујевцу
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Одсек: ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Јована Цвијића бб
Крагујевац
034 / 371 645
www.filum.kg.ac.rs

Универзитет у Новом Пазару
Студијски програм за ликовну уметност
Вука Караџића бб
Ректорат: 020 317 752
Централа: 020 317 754
Фаџ: 020 337 669
E-mail: rektorat@np.ac.rs
www.np.ac.rs

Универзитет у Приштини
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Филипа Вишњића б.б.
Косовска Митровица
028 422 340
Одсек: ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
38227 ЗВЕЧАН
www.fakultetumetnosti-zvecan.edu.rs

ВИСОКА ШКОЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТ И КОНЗЕРВАЦИЈУ
Краља Петра И
Београд
011 / 187 235
www.akademijaspc.edu.rs

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Крфска 7
Београд
Одсек: ДИЗАЈН
011 / 2633 127
www.politehnika.edu.rs