ПИСА - Извештај за Уметничку школу

Поштовани сарадници,

Пре три године сарађивали смо на реализацији међународног пројекта процене образовних постигнућа ученика PISA (Programme for International Student Assessment), за који је, у Србији, задужен Институт за психологију, а на међународном нивоу OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). На школама је био одговоран посао организације самог тестирања, мотивисања ученика за учешће у тестирању и извештавања о обављеном послу. На резултате за Србију смо чекали готово две године. После објављивања резултата на нивоу целог пројекта, направили смо национални извештај о постигнућима наших ученика под насловом Научи ме да мислим, научи ме да учим.

Сада је време да резултате тог тестирања саопштимо и школама. Свесни смо колико је прошло од самог тестирања, извињавамо се што извештај стиже после толико времена. Ипак, имали смо на уму следеће околности: намера овог пројекта јесте да процени постигнућа на нивоу целог образовног система и да поруке о јаким и добрим странама у постигнућу пошаље на адресу креатора образовне политике. Ипак, сматрамо да и школе које су учествовале у истраживању имају добре разлоге да сазнају каква су њена постигнућа и да та сазнања могу да послуже у унапређивању свакодневног рада у школама, без обзира што је тестирана генерација ученика изашла из школе. Резултате не треба везивати за конкретне ученике, већ за школу и начин рада у школи. Другим речима, надамо се да ће вам извештај који шаљемо бити од користи.

Још једном вам се захваљујемо на доброј вољи и труду који сте уложили у организацију овог тестирања. Надамо се да ће и у будућности бити пуно различитих прилика за сарадњу.

С поштовањем,

Београд, 18. октобар 2012.

доц. др Драгица Павловић Бабић
Национални координатор PISA пројекта

INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, Faculty of Philosophy, Чика Љубина 18-20, Београд, Србија